Albowiem innego fundamentu nikt nie potrafi położyć od ułożonego , którym jest Jezus Chrystus .....1 -szy list do Koryntian , rozdział 3 , werset 11

    Tekst do przeczytania
    24 kbit/s(Mono) (MP3)
    64 kbit/s(Stereo)(MP3)
    Pliki do sciągnięciaPytania i odpowiedzi z Pisma Świętego


Strona główna