Polish Society of the Holy Scriptures
"Thy Word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."
Psalm 119:105
Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Ojca , który jest w niebie Polskie Towarzystwo Pisma Świętego
"Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim ."
Księga Psalmów 119:105

Serdecznie witamy was w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa i gorąco zapraszamy do naszej chrześcijańskiej strony .

Czytanie z Pisma Świętego
Pismo Święte stwierdza raz za razem , że zbawienie duszy ludzkiej jest aktem Bożej miłości , Bożej łaski i Bożego miłosierdzia .
Łaską jesteśmy zbawieni , a nie z naszych uczynków - to przesłanie Ewangelii Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa .
Bóg jest duchem i prawdziwi chrześcijanie wielbią i oddają chwałę Bogu w duchu i w prawdzie .
Najwyższy Bóg Wszechmogący nie mieszka w budowlach i budynkach ulepionych rękami ludzkimi .
Wierzący ludzie zbawieni i oczyszczeni drogocenną i świętą krwią Chrystusa są świątynią Bożą .
W drugim liście do Koryntian , rozdział4 , który możecie znaleźć w Nowym Testamencie Pisma Świętego tak jest napisane :
" Bo Bóg , który rzekł :
Z ciemności niech światłość zaświeci ,
rozświecił serca nasze ,
aby zajaśniało poznanie chwały Bożej ,
która jest na obliczu Chrystusowym .
Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych ,
aby się okazało , że moc ,
która wszystko przewyższa , jest z Boga , a nie z nas "
Jezus jest naszym skarbem .
Jezus Chrystus jest ogromną mocą w życiu wierzącej osoby .
Jest to moc , która wszystko przewyższa . Pimo Święte mówi nam , że Bóg udziela usprawiedliwienia .
W liście do Rzymian , rozdział 4 jest tak napisane :
"Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka , któremu Bóg udziela usprawiedliwienia , niezależnie od uczynków ;
"Błogosławieni , którym odpuszczone są nieprawości
I których grzechy są zakryte "
Bóg nie mieszka w budynku z cegieł i cementu .
"Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych ..."
Księga Dziejów Apostolskich ( Nowy Testament ) , rozdział 7 , werset 48 "

Polskie Towarzystwo Pisma Świętego
124 West First Street , Ripon , California 95366 , USA

 209 - kierunkowy numer telefonu w USA  209 5997378
ENGLISH [ O nas ] [ Droga do nieba ] [ 10 przykazań ] [ Głowa kościoła ] [ Jedyny pośrednik ] [ Audycje radiowe ] [ Pytania i odpowiedzi ] [ Historia ] [ Ojciec Święty ] [ Kto może odpuścić grzechy ? ] [ Nasze dobre uczynki ] [ Jak żyć ? ] [ Dobra nowina ] [Broszury ] [ Czy Chrystus umarł za cały świat ? ] [ Fundament ] [ Życie wieczne ] [ Czy znasz drugie przykazanie Boże ?