Polskie Towarzystwo Pisma Świętego zostało założone w sierpniu 1998 roku w celu udostępnienia Słowa Bożego i Ewangelii Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa dla zbawienia dusz ludzkich od wiekuistego potępienia . Jezus jest jedyną drogą do nieba .
Naszym zamiarem i pragnieniem jest udostępnienie Pisma Świętego dla naszych Rodaków mieszkających na całej kuli ziemskiej.
Pismo Święte jest jedyną księgą na tym świecie , która zaprowadzić może ludzi do celu - do Królestwa Bożego , do Krōlestwa naszego wielkiego Boga i Zbawiciela - Jezusa Chrystusa . Pismo Święte zmienia życia wielu ludzi . Ludzie zaczynają żyć według woli Bożej . Pismo Święte daje wskazówki i wyświetla wspaniałe i niezwykłe życie w Zbawicielu Świata - Panu Jezusie Chrystusie .

Jesteśmy chrześcijańską organizacją . Działalność nasza jest całkowicie poświęcona sprawom Bożym , sprawom Królestwa Bożego ; oddaniu chwały i czci Panu Stworzycielowi Nieba i Ziemi , uwielbieniu i wywyższeniu Syna Bożego - Pana Jezusa Chrystusa . Naszym pragnieniem jest to , abyśmy byli całkowicie wierni do Bożego Świętego i nieomylnego Słowa-Biblii Świętej . Robimy wszystko co tylko możemy , aby precyzyjnie i bezbłędnie pokazać prawdziwą Ewangelię Bożą .

Apostoł Św . Jan , pod natchnieniem Ducha Bożego w swoim 1 liście , rozdział 2 tak pisze : " Nie potrzebujecie , aby was kto uczył "
Natomiast w Ewangelii Św . Jana , rozdział 14 , Chrystus Pan powiedział :

" Lecz pocieszyciel , Duch Święty , ktōrego Ojciec pośle w Imieniu moim , nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko , co wam powiedziałem ."

Naszym celem jest wywyższać i uwielbić cudowne i fantastyczne zbawienie Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa .

Nasza modlitwą i nadzieją jest to , że wielu naszych Rodaków pozna i doświadczy niezmiernej i wspaniałej radości jaka jest w Panu Jezusie .

Nasze polskie audycje chrześcijańskie z cyklu " Pan jest naszym pasterzem" oraz " Spotkanie z Biblią będą z pewnością dużym dla ciebie błogosławieństwem .

Nasze audycje radiowe są nagrane na dysku , w wersji cyfrowej na CD .
Jeśli pragniesz otrzymać nasze nagrania , napisz śmiało do nas .


Prawdziwym kościołem Bożym jak mówi nam Pismo Święte są ludzie głęboko wierzący w Pana Jezusa Chrystusa . Jezus Chrystus jest głową Kościoła .
Pan Jezus Chrystus jak oznajmia nam Słowo Boże jest jedynym i wyłącznym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem .[ Strona główna ] [ Figurki a Słowo Boże ]