Fundament

Pan Jezus Chrystus jest fundamentem na którym budujemy naszą wiarę w jedynego i prawdziwego Boga . Pismo Święte podkreśla z ogromną mocą , że fundamentem chrześcijaństwa i wiecznego odkupienia ludzkości jest Zbawiciel świata - Jezus Chrystus . Pan Jezus Chrystus jest fundamentem głęboko wierzących ludzi , dusz ludzkich napełnionych Duchem Świętym . Jedynie Jezus jest naszym chlebem powszednim , chlebem zaspokajającym i kojącym spragnione i ociążałe dusze ludzkie
W Nowym Testamencie w 1-szym liście św. Pawła do Koryntian , rozdział 3 jest napisane :
" Albowiem fundamentu innego nikt nie potrafi położyć od ułożonego , którym jest Jezus Chrystus "

Przyjdź do Jezusa ze skruszonym sercem jeszcze dzisiaj , uwierz Bogu z całego serca a otrzymasz życie wieczne . Dzisiaj jest czas łaski , dzisiaj jest godzina zbawienia . W Ewangelii św . Jana , rozdział 11 , Pan Jezus powiedział :
" Ja jestem droga i prawda i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie "
Jezus jest drogą do nieba a nie kościół . Fundament prawdziwej wiary to osoba Pana Jezusa .
" Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony , a ma tę pieczęć na sobie : Zna Pan tych , którzy są jego , i : Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy , kto wzywa imienia Pańskiego "

2-gi list do Tymoteusza , rozdział 2 , werset 19
POLSKIE TOWARZYSTWO PISMA ŚWIĘTEGO
124 W . First Street
Ripon , California 95366 , USA     www.polskie.comStrona główna

Mój pasterz