O dobrym pasterzu
   ( Z Ewangelii św . Jana , rozdział 10 )