*
Droga do nieba


"Odpowiedział mu Jezus : Ja jestem droga i prawda i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie " - Ewangelia św.Jana 14:6

" Wszystko , co mi daje Ojciec przyjdzie do mnie , a tego , ktōry do mnie przychodzi , nie wyrzucę precz ; "
Ewangelia św.Jana 6:37

" Ja jestem drzwiami ; jeśli kto przeze mnie wejdzie , zbawiony będzie i wejdzie , i wyjdzie , i pastwisko znajdzie ."
Ewangelia św . Jana 10:9


" Ja jestem dobry pasterz . Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce . " Ewangelia św . Jana 10:11


" Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je , a one idą za mną ." Ewangelia św. Jana 10:27


" Rzekł jej Jezus : Ja jestem zmartwychwstanie i żywot ; kto we mnie wierzy , choćby i umarł , żyć będzie ." Ewangelia św. Jana 11:25


" Nikt nie może przyjść do mnie , jeżeli go nie pociągnie Ojciec , ktōry mnie posłał , a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."
Ewangelia św . Jana 6:44

rzeka.gif

corb2809.jpg

Tajemnice Krōlestwa Bożego