Z Pisma Świętego
( Księga Jeremiasza )
rozdział 17 , werset 5
Pomyśl o tym
" Tak mówi Pan : Przeklęty mąż , który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie , a od Pana odwraca się jego serce ! "

www.polskie.com
Ripon , USA
E-mail :
polishradio@hotmail.com