Chrystus Jezus przyszedł na świat  zbawić grzesznikōw 
 1 - szy list do Tymoteusza , rozdział 1 , werset 15 
( Nowy Testament )
DRUGA KSIĘGA MOJŻESZOWA ( KSIĘGA WYJŚCIA )
rozdział 20
Dziesięć przykazań Bożych1 . A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł :
2 . Jam jest Pan , Bóg twój , który cię wyprowadził z ziemi egipskiej , z domu niewoli .
3 . Nie będziesz miał innych bogów obok mnie .
4 . Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek , co jest na niebie w górze , i na ziemi w dole , i tego , co jest w wodzie pod ziemią .
5 . Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył , gdyż Ja , Pan , Bóg twój , jestem Bogiem zazdrosnym który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych , którzy mnie nienawidzą .
6 . A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym , którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań .
7 . Nie nadużywaj imienia Pana , Boga twojego , gdyż Pan nie zostawi bez kary tego , który nadużywa imienia jego .
8 . Pamiętaj o dniu sabatu , aby go święcić .
9 . Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę .
10 . Ale siódmego dnia jest sabat Pana , Boga twego : Nie będziesz
wykonywał żadnej pracy ani ty , ani twój syn , ani twoja córka , ani twój sługa , ani twoja służebnica , ani twoje bydło , ani obcy przybysz , który mieszka w twoich bramach .
11 . Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię , morze i wszystko , co w nich jest , a siódmego dnia odpoczął . Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go .
12 . Czcij ojca swego i matkę swoją , aby długo trwały twoje dni w ziemi , którą Pan , Bóg twój , da tobie .
13 . Nie zabijaj .
14 . Nie cudzołóż .
15 . Nie kradnij .
16 . Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu .
17 . Nie pożądaj domu bliźniego swego , nie pożądaj żony bliźniego swego , ani jego sługi , ani jego służebnicy , ani jego wołu , ani jego osła , ani żadnej rzeczy , która należy do bliźniego twego .
18 . A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice , i głos trąby , i górę dymiącą , zląkł się lud i zadrżał , i stanął z daleka .


Programy audio , nawiązujące do 10 - ciu przykazań Bożych w formacie   Wszystkie audycje mają szybkość 24 kbit/s . Kliknij poniżej aby słuchać programu audio


Strona główna